CONTACT

Privacybeleid

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Good Life Vans GmbH
Tobias Vetter
Steiner Ring 32
82538 Geretsried

De voor de verwerking verantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens en dergelijke).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf gevestigd is. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten overdragen. De gegevens zullen worden verstrekt in een machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, schrapping

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband, en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om van bepaalde functies gebruik te maken. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst. De verplichte informatie die bij de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt naar het bij de inschrijving opgegeven adres gestuurd.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Wij slaan de tijdens de registratie verzamelde gegevens op gedurende de periode dat u op onze website geregistreerd bent. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, met inbegrip van uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of er geen reden meer is om de gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Gegevens nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen, hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet instemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De bij de inschrijving voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping, een informele e-mail of u zich afmeldt via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden gewist in geval van uitschrijving. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven zij bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag direct toewijzen aan je persoonlijke profiel als je bent ingelogd op je YouTube-account. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door eerst uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

Het plaatsen van Google Analytics cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Dit zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden. voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS stuurt en het daar afkapt. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit te verlenen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere IP-adres doorgegeven door Google Analytics met andere gegevens van Google.

Browser plugin

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Als gevolg daarvan kunnen sommige functies van onze website echter beperkt zijn. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres, worden verzameld en vervolgens door Google worden verwerkt. latere verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in toegankelijk via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt voorkomen: Deactiveer Google Analytics.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben wij met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van pagina's. Deze gegevens zijn afkomstig van op belangstelling gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Het is niet mogelijk de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google web lettertypen

Onze website maakt gebruik van webfonts van Google. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Het gebruik van deze webfonts maakt het mogelijk u de door ons gewenste presentatie van onze website te presenteren, ongeacht welke fonts voor u ter plaatse beschikbaar zijn. Dit gebeurt door het ophalen van de Google-weblettertypes van een Google-server in de VS en de daarmee gepaard gaande overdracht van uw gegevens aan Google. Dit is uw IP-adres en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij een optimale presentatie en doorgifte van onze website.

Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en verdere informatie in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

Uw bus is een camper

... en het wacht op u om het tot leven te brengen. Neem nu contact met ons op voor al uw vragen of bekijk onze FAQ.


08171 - 3654624
FAQ - Camper Wiki - Antwoorden op veelgestelde vragenMaak een afspraak voor een gratis telefonisch consult

Good Life Vans

Kantoor
Happerger Straße 21
82547 Eurasburg - Berg

Productie

Weimar
Augsburg
Zürich

Neem contact op met

Tel: 08171 - 3654624
Mail: info@gl-vans.de
Goodlife Vans Logo
© 2021. Alle rechten voorbehouden.
pijltje omhoog
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram